Swot Analizi

Swot Analizi.com'da Webde
Swot Analizi | SWOT Analizi Nedir? | SWOT Analizinin Amacı | SWOT Analizi için Veri Kaynakları | Örnek SWOT Analizleri
SWOT Analizi için Veri Kaynakları
Çok küçük firmalar dışında bütün işletmeler halihazırdaki (izlemek-scanning) ve gelecekteki (öngörmek-forecasting) çevre hakkında bütün departmanların işbirliği ile bilgi toplamalıdırlar. SWOT analizi için farklı departmanlardan uzmanlar bir takım oluşturarak veriler elde etmeli ve bunlardan önemli gördüklerini astları ve üstleri ile tartışmalıdırlar. Sonra takım nihai bir değerlendirme yaparak strateji konuları düzenlemeli ve öncelikler sırası oluşturmalıdır. Elbette her departmandan uzman stratejik konulara kendi departman ve bilgisiyle bağlantılı olarak yaklaşacaktır. Bu sebeple takım üyeleri arasında bu aşamada farklılıkların hatta çatışmaların olması kaçınılmazdır.

SWOT analizi için veri toplamanın bir başka yolu da yönetimin anahtar konumundaki çalışanlardan düzenli olarak geri besleme alması ve analiz etmesidir. Bunu yapmanın bir yolu değişik çevre faktörlerinin listelenmesi ve anahtar konumundaki çalışanlarca bunların önem derecelerinin işaretleneceği bir ölçek haline getirilmesidir. Bu özellikle dış çevreye ilişkin faktörlerde daha objektif olarak yapılabilir. Zira muhtemelen bu konuda çalışanların objektif olma ihtimalleri iç çevreye nazaran yüksektir.

swot analizi ödev tez iletisim@swotanalizi.com bitirme proje nedir

Cep telefonu